WITAJ W BIURZE FINANSOWO - KSIĘGOWYM "EFFECT"

Zapewniamy profesjonalną obsługę, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonywania usług i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Nr 26759/2008 oraz polisę OC działalności.

Oferta biura
SZYBKI KONTAKT

Konkurencyjne ceny usług!

Lokalnie zapewniamy odbiór dokumentów
od klienta! 


W zakres świadczonych usług wchodzą:

  1. pełna obsługa księgowa podmiotów gospodarczych (osób fizycznych
    i prawnych): pełne księgi rachunkowe (handlowe), podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, rejestry VAT, również dla rolników, rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym, kompleksowa obsługa księgowa organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne);
  2. pełna obsługa kadrowo-płacowa, rozliczenia z ZUS;
  3. sporządzanie planów przedsięwzięć inwestycji (biznesplanów) niezbędnych dla banków i innych instytucji;
  4. pozostałe doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  5. pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania finansami firmy, w tym gospodarstwa rolnego.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, posiadamy niezbędną wiedzę
i doświadczenie do należytego wykonywania usług oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Nr 26759/2008 oraz polisę OC działalności.